Kebene Children Home

Kebene Children Home (2007) is gelegen in Kenia aan de kust van Mombasa en biedt onderdak aan 45 kinderen in de leeftijd van 2 t/m 18 jaar.

De oprichters Arianne Dorst (uit Nederland) en Pasci Princen (uit België) hebben samen besloten om kinderen die wees zijn, verstoten of mishandeld, met liefde op te vangen, ze een plek te geven waar ze kind kunnen zijn, een warm gezinsverband mogen voelen en naar school kunnen gaan. In Kebene vinden deze kinderen alle basisbehoeften om zich voor te bereiden op een kansrijke toekomst.

Kebene is een onafhankelijke ontwikkelingsorganisatie en ontvangt geen overheidsubsidies. Het project wordt financieel draaiende gehouden uit de giften van de sponsors van de kinderen, losse giften en vele sponsoracties in Nederland en België.

BexBonos is vanaf de eerste dag betrokken bij Kebene en adviseert over het beleid, organisatie en verzelfstandiging van de verschillende projecten van Kebene.