LianneForKenya

Lianne For Kenya is een initiatief van Lianne van den Brink. Lianne is een Nederlandse lerares die al jaren in Kenia vrijwilligerswerk doet op scholen. Ze heeft eind 2013 haar eigen project opgezet met als doel kinderen met een achterstand om ze snel weer op het niveau van hun klasgenootjes te brengen.

Lianne: “Door kinderen in kleine stapjes mee te nemen door de lesstof, laat ik ze ervaren dat ze het wèl kunnen. Hierdoor groeit hun zelfvertrouwen. Ik wil de kinderen mondiger maken en zelfstandiger laten nadenken, door ze kritisch te laten nadenken over de opdrachten in het boek, in plaats van ze antwoorden te laten overschrijven. Terwijl ik in eerste instantie buiten de klas extra begeleiding geef, zien de leerkrachten dat het een positief effect heeft op de studieresultaten van de leerlingen. Hierdoor wil ik ze motiveren om zelf ook aanpassingen te doen in hun onderwijsaanbod binnen de klas. Als de leerkrachten er aan toe zijn, wil ik hen tips en adviezen gaan geven om in de klas meer gedifferentieerd te gaan werken zodat ze aan alle behoeften van de leerlingen tegemoet komen.”

BexBonos heeft geadviseerd bij opstarten van het zakelijk gedeelte van de organisatie en assisteert nu bij het schrijven van het beleidsplan.